Brassica rapa var. komatsuna 'Komatsuna Torasan' - Squire's Garden Centres

Brassica rapa var. komatsuna ‘Komatsuna Torasan’