Dahlia 'Tsuki-ytori-no-shisha' - Squire's Garden Centres

Dahlia ‘Tsuki-ytori-no-shisha’