Dianthus 'Whitesmith' - Squire's Garden Centres

Dianthus ‘Whitesmith’