Euonymus phellomanus - Squire's Garden Centres

Euonymus phellomanus