Fuchsia 'Frenchi' - Squire's Garden Centres

Fuchsia ‘Frenchi’