Fuchsia 'Phenomenal' - Squire's Garden Centres

Fuchsia ‘Phenomenal’