Gazania 'Kiss White' - Squire's Garden Centres

Gazania ‘Kiss White’