Helleborus x hybridus 'Double Ellen White' - Squire's Garden Centres

Helleborus x hybridus ‘Double Ellen White’