Iris 'White City' - Squire's Garden Centres

Iris ‘White City’