Fuchsia 'White Pixie' - Squire's Garden Centres

Fuchsia ‘White Pixie’