Kniphofia northiae - Squire's Garden Centres

Kniphofia northiae